Blue Mountain Australia

Medium:  Acrylic

Size:        17" x 14"

Price:       500