Ponti Vecchio

Medium:    Gouache

Size:        14" x 18"

Price:       250